FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

योजना छनोट तथा कार्यन्वयन सम्बन्धि तालिम हुने सम्बन्धि फाकफोकथुम गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संक्षिप्त परिचय

फाकफोकथुम गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई हुने बारेको अत्यान्त जरुरी सुचना