FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

फाकफोकथुम गाउँपालिकाका कृषि प्रविधिक श्री बसन्त भट्टराई द्वारा मकै बालिमा संक्रमण देखिएको फैजी किराको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुहुदै

सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा जानकारी गरिएको सम्बन्धमा ।

कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा

जानकारी सम्बन्धमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु सबै