FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आन्तारिक आय संकलन गर्ने । उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

कार्यक्रम सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना ।

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेमा सूचना

किसान सूचीकरण कार्यक्रममा अनिवार्य सूचीकृत हुने बारे सूचना ।