FAQs Complain Problems

तपाइलाई हाम्रो गाउँपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
50% (58 votes)
ठिकै
32% (37 votes)
नराम्रो
19% (22 votes)
Total votes: 117