FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेरोजगार दर्ताको फारम ७९-८० 02/12/2023 - 13:04 PDF icon अनुसूचि-१-बेरोजगार-दर्ताको-फाराम- (1).pdf
लागत साझेदारीमा छुर्पी प्रबर्धन कार्यक्रमको लागि निवेदनको ढाँचा ७९-८० 01/02/2023 - 15:35 PDF icon लागत साझेदारीमा छुर्पी प्रबर्धन कार्यक्रमको लागि निवेदनको ढाँचा.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ७९-८० 08/06/2021 - 11:59 PDF icon सम्पति विवरण फाराम.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कर्यक्रमको नमुना फारम ७५/७६ 04/21/2019 - 14:21 PDF icon 1646030702-बेरोजगार-दर्ता-फाराम.pdf
जन्मदर्ताको फाराम ७५/७६ 09/28/2018 - 18:11 PDF icon जन्मदर्ता.pdf
मृत्युदर्ताको सुचना फाराम ७५/७६ 09/28/2018 - 18:09 PDF icon मृत्यु दर्ताको .pdf
करार सेवामा आवेदन दिनुहुनेहरुका लागि आवेदन फर्मको नमुना ७५/७६ 09/26/2018 - 12:53 PDF icon करार फर्म.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण ७५/७६ 09/18/2018 - 15:26 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण-converted (1).pdf
मालपोत तथा दस्तुर आम्दानी विवरण ७५/७६ 09/18/2018 - 13:07 उपलब्ध छैन
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भत्ता/ वृति भुक्तानी भरपाई सम्बन्धी विवरण ७५/७६ 09/18/2018 - 13:04 उपलब्ध छैन

Pages