FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सम्पत्ति विवरण फारम ७९-८० 08/06/2021 - 11:59 PDF icon सम्पति विवरण फाराम.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कर्यक्रमको नमुना फारम ७५/७६ 04/21/2019 - 14:21 PDF icon Rojgar progrm.pdf
जन्मदर्ताको फाराम ७५/७६ 09/28/2018 - 18:11 PDF icon जन्मदर्ता.pdf
मृत्युदर्ताको सुचना फाराम ७५/७६ 09/28/2018 - 18:09 PDF icon मृत्यु दर्ताको .pdf
करार सेवामा आवेदन दिनुहुनेहरुका लागि आवेदन फर्मको नमुना ७५/७६ 09/26/2018 - 12:53 PDF icon करार फर्म.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण ७५/७६ 09/18/2018 - 15:26 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण-converted (1).pdf
मालपोत तथा दस्तुर आम्दानी विवरण ७५/७६ 09/18/2018 - 13:07 उपलब्ध छैन
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भत्ता/ वृति भुक्तानी भरपाई सम्बन्धी विवरण ७५/७६ 09/18/2018 - 13:04 उपलब्ध छैन
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको प्रगति विवरण फारम ७५/७६ 09/18/2018 - 13:03 उपलब्ध छैन