FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फाकफोकथुम गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/02/2022 - 15:44 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
(कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/09/2021 - 15:45 PDF icon (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
फाकफोकथुम गाउँपालिका पशु।कृषि सेवा फार्म तथा समुह दर्ता कार्यबिधि २०७६ ७७/७८ 02/08/2021 - 13:48 PDF icon फाकफोकथुम गाउँपालिका पशु।कृषि सेवा फार्म तथा समुह दर्ता कार्यबिधि २०७६.pdf
राजपत्र भाग-१ (०७५।१२।१७) ७५/७६ 04/03/2019 - 12:15 PDF icon राजपत्र भाग-१ (०७५।१२।१७).pdf
राजपत्र भाग-१ (०७५।३।३२) ७५/७६ 03/03/2019 - 12:20 PDF icon राजपत्र भाग-१ (०७५।३।३२).pdf
राजपत्र भाग-२ (०७५।४।१) ७५/७६ 03/03/2019 - 12:19 PDF icon राजपत्र भाग-२ (०७५।४।१).pdf
राजपत्र भाग-२ (०७५।११।२) ७५/७६ 03/03/2019 - 12:15 PDF icon राजपत्र भाग-२ (०७५।११।२).pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 15:18 PDF icon ५. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 15:13 PDF icon ४. गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf
न्यायीक समिति कार्यबिधि ऐन २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 15:09 PDF icon ३. न्यायीक समिति कार्यबिधि ऐन २०७५.pdf

Pages