FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

फाकफोकथुम गाउँपालिकाको १४ औ गाउँ अधिवेशनबाट स्वीकृत आ.व. २०८०।०८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट

८०/८१ 10/04/2023 - 13:39 PDF icon आ.व. २०८०।०८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट.pdf

आ.व. २०७९।०८०, ११ औं गाउँ अधिवेशनबाट स्वीकृत वार्षिक निति, कार्यक्रम र बजेट

७९-८० 06/28/2022 - 15:04 PDF icon आ.व. २०७९।०८०, ११ औं गाउँ अधिवेशनबाट स्वीकृत वार्षिक निति, कार्यक्रम र बजेट.pdf

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ०७५।७६

७५/७६ 10/03/2018 - 15:23 PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ०७५।७६.pdf

बजेट बक्तब्य ०७५।७६

७५/७६ 10/03/2018 - 15:21 PDF icon बजेट बक्तब्य ०७५।७६.pdf

बजेट बक्तब्य ०७४।७५

७४/७५ 04/08/2018 - 13:05 PDF icon बजेट बक्तब्य ०७४।७५.pdf, PDF icon बजेट बक्तब्य ०७४।७५.pdf

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ०७४।७५

७४/७५ 04/08/2018 - 12:51 PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ०७४।७५.pdf, PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ०७४।७५.pdf