FAQs Complain Problems

७४/७५

सबारी साधन तथा व्यक्कु लोडर सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान को सूचना ।

गाउपालिकाका माननीय अध्यक्ष तथा उपअध्यक्ष बाट सानीमा बैंक को उद्घटन

दस्तावेज: 

बैठक सम्बन्धी सूचना

फाकफोकथुम गाउपलिकको गाउसभा तपसिलको मितिमा संचालन गर्नु पर्ने भनि ०७५-०३-०९ गतेको गाउ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई उपस्थिति को लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। तपसिल : मिति:०७५-०३-२९ शुक्रबार समय:११ बजे स्थान: गाउपलिकको सभा हल द्रस्टव्य:वडाअध्यक्ष ज्युहरुले आफ्नो वडाका सम्पूर्