FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 09/28/2018 - 16:32 PDF icon ३. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहमा करारमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/28/2018 - 16:29 PDF icon ४. स्थानीय तहमा करारमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 09/28/2018 - 16:27 PDF icon ५. जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.pdf
मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 09/28/2018 - 16:26 PDF icon ६. मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यबिधि २०७५.pdf
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धित निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 09/28/2018 - 16:22 PDF icon ७ कार्यसम्पादनमा आधार%.pdf
विनियोजन ऐन ७५/७६ 09/10/2018 - 13:15
आर्थिक ऐन ७५/७६ 09/10/2018 - 13:13
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 09/10/2018 - 13:01 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७५.pdf

Pages